Harm Massee

Judo Jiu Jitsu

Harm Massee is geboren op 10 juli 1948. Als de op een na laatste zoon, uit een doorsnee familie die zoals zo vele families Project1getekend was door de tweede wereldoorlog. In 1960 maakte hij door een schoolvriend en door het lezen van de stripverhalen van Dik Bos kennis met Judo en Jiu Jitsu. Een particuliere sportschool was te duur. Omdat er bij de buurtvereniging ‘Ons Huis’ ook Judo les werd gegeven en dit aanzienlijk goedkoper was, schreven zijn ouders Harm en zijn broer Wim bij het buurthuis in.

Harm en Wim hadden het geluk direct les te krijgen van een goede Judo leraar, namelijk John Philips (deze was een leerling van Sensei Ge Koning). Toen John Philips zij eigen sportschool opende bleven zij bij hem trainen. Uiteindelijk werd Harm in 1965 de eerste assistent in dienst bij de sportschool. In eerste instantie assisteerde hij John Philips bij de Judo en Jiu Jitsu lessen en ging later langzamerhand zelfstandig lesgeven. In 1967 behaalde hij na het volgen van een leraren cursus bij de Nederlandse Judo en Jiu Jitsu bond het diploma Rijksgediplomeerd Judo en Jiu itsu leraar.

Karate

In de jaren ’60 was het Karate nog niet zo bekend in Nederland er bestond alleen een groep die Kyokushinkai trainde onder leiding van John Bluming Sensei. In 1965 kwam de Japanse Karateleraar T. Kono 6e Dan naar Nederland en introduceerde het Wado Ryu Karate van Hironori Ohtsuka. Hij begon Karate les te geven aan een aantal Judo en Jiu Jitu leraren in Amsterdam ( bij sportschool T. Wagenaar). Harm die voor de komst van Kono Sensei al geïnteresseerd was in andere Budo disciplines en daarmee in aanraking kwam via verschillende boeken. Door het bestuderen van verschillende Karate boeken werd hij door deze discipline gefascineerd, vooral omdat het goed te combineren was met het Nakoni Jiu Jitsu waar hij in lesgaf.

Dus greep hij de kans toen Kono sensei  zijn lessen startte vanaf de eerste lessen bij hem te gaan trainen. Weer had hij geluk om vanaf het begin van een Top Wado karate leraar les te krijgen. Kono introduceerde op grote schaal Wado Ryu in Nederland.

Wado Ryu Karate in Nederland.

In 1966 werd de Nederlandse Karate Do vereniging opgericht. De instructeurs zijn T. Kono 6e Dan en Fujii 5e Dan. Deze vereniging werd uiteindelijk in 1968 voortgezet onder de naam Wado Karate Nederland.

De eerste zwarte band examens vonden plaats op 17 maart 1968 te Hilversum. Voor dit examen slaagde de volgende Judo en Jiu Jitsu leraren,

  1. Zwartjes, H. Massee, J. van Hellemond, J. Korzelius, T. Tromp, K. Gietelink, H. Spermon, J. van der Vlugt en H. Essink.

Budo Bond Nederland /Karate do Bond Nederland  

Harm-suzikikimuteKarate werd ondergebracht bij de Nederlandse Judo en Jiu Jitsu bond, de naam werd veranderd in Budo Bond Nederland. De belangstelling voor Karate groeide dermate, dat bestuurders van de verschillende stijlverenigingen binnen de Budo Bond Nederland de tijd rijp vonden een zelfstandige organisatie op te richten: de Karate Do Bond Nederland.

Het aantal leden van de K.B.N. bleef groeien, ook groeide het aantal georganiseerde stijlgroepen. Naast de Shotokan, Wado Ryu en Kyokushin sloten ook de stijlen Goju Ryu, Shito Ryu, Genwa Kai en Kempo zich aan.

De graduatie werden niet meer via de stijl geregeld maar vanuit de K.B.N. door landelijke examens. Ook werden in sommige onderdelen van de exameneisen gestreefd naar een zekere uniformiteit. Dit gold ook voor de Kumite en Kata wedstrijden. Door deze ontwikkeling werd het belang van een stijlvereniging op de tweede plaats gezet. Met als gevolg dat Wado Karate Nederland minder of bijna niet actief was (maar niet opgeheven).

Karate Do Bond    

Harm heeft ruim 20 jaar gefunctioneerd als Dangraad examinator en heeft zitting gehad in de Kata commissie, deze had tot taak het Kata wedstrijd reglement te maken. In 1998 ontwikkelde Harm, als lid van de werkgroep standaardisatie Dan exameneisen in opdracht van de K.B.N. een examen programma van 1et/m 5e Dan voor de Wado Ryu.

 Suzuki

Het was in 1978/79 dat Harm met Salvatore Tringali leraren lessen organiseerde voor Naoki Ishikawa. Na enige strubbelingen zijn deze lessen gestopt.

Harm nam contact op met Kono Sensei, deze was bereid als zijn tijd het toeliet in Nederland les te geven. Na verloop van tijd ontbrak het Kono Sensei aan tijd en introduceerde Harm en Salvatore aan Tatsuo Suzuki Sensei. Zei gingen in 1980 naar Londen om aan het winter trainings kamp van een week mee te doen. Daarna heeft Harm Suzuki Sensei in Nederland uitgenodigd om les te geven.

In die tijd ging hij samenwerken met Wim Massee, Salvatore Tringali en Rob van Leeuwen. Gezamenlijk organiseerden zij de trainingen voor zich zelf en voor hun leerlingen. Later is er ook een leraren training gestart.

Het idee ontstond toen om daar een stichting voor op te richten, zo ontstond de Stichting Wado leraren met als doel de trainingen van Suzuki Sensei te continueren. Voor deze trainingen namen zij privé les van Suzuki Sensei. Na het vertrek van zijn broer Wim naar Spanje, kwam er door verschillende oorzaken een einde aan de stichting, meerdere leraren gingen Suzuki Sensei uitnodigen. Doordat Harm door derde bij Suzuki in diskrediet werd gebracht kwam er helaas een einde aan de samenwerking met Suzuki Sensei.

Hij besloot toen binnen de W.K.N. Kono Sensei uit te nodigen dit gebeurde een aantal keren.

Wado Karate Nederland van af 1980    

Door bepaalde ontwikkelingen binnen de K.B.N. kwam er in 1980 een aantal leraren bij elkaar, uit die samenkomst bleek dat er onder de Wado leraren weer behoefte was aan een actieve stijlvereniging binnen de K.B.N. Dit resulteerde uiteindelijk in 1983 tot de heroprichting van het niet meer actieve Wado Karate Nederland.IMG_3366

Binnen de W.K.N. heeft Harm meer dan 25 jaar de functie van vice voorzitter en voorzitter vervuld. Onder zijn leiding is er weer contact gelegd met de Federation of European Wado Kai. Nationale Kampioenschappen voor jeugd en senioren, teams Kumite en Kata georganiseerd. En vijf keer de open Europese kampioenschappen. Tijdens zijn bestuursperiode zijn er in opdracht van de F.E.W. twee maal Europese kampioenschappen in Nederland georganiseerd. Vanuit de Nationale kampioenschappen werd er ieder jaar een nationale ploeg geselecteerd voor de Europese kampioenschappen van de F.E.W.

Naast het voorzitterschap, was Harm samen met R. Zwartjes, S. Tringali en A. Brouwer lid van de technische commissie. Binnen deze commissie organiseerde hij stages, training kampen, Dan examens en hergroepeerde hij samen met deze commissie de exameneisen.

Eigen weg (Su Ha Ri)

Met zijn inmiddels opgedane ervaring bij Kono en Suzuki sensei en zijn ruim 40 jarige ervaring als Budo leraar besloot Harm zijn eigen weg te gaan. Hij is nog steeds dankbaar dat hij van deze grootmeesters les heeft gehad, zij hebben hem het pad gewezen naar Su Ha Ri.  

 

Geboren 10-7-1948

 

Start Judo  5-1-1961

Start Jiu Jitsu 1964

Start Karate 1965

 

Judo Jiu Jitsu leraar Nederlandse Judo en Jiu Jitsu Bond 13-10-1967

1e Dan judo 1966

3e Dan Jiu Jitsu Judo Bond Nederland 13-6-2000

 

Karate

1e Dan 15-5-1968 T. Kono Wado Kai off the all Japanese Karate Do Federation.

Karate leraar Budo Bond Nederland (voorheen Nederlandse Judo en Jiu jitsu Bond) 15-6-1968

 

Karate

1e Dan 15-6-1968 T. Kono Wado Kai off the all Japanese Karate Do Federation.

2e Dan 10-12-1978 Budo Bond Nederland

3e Dan 4-6-1982 Karate Bond Nederland (BBN)

4e Dan 11-4-1986 Karate Bond Nederland.

5e Dan 26-5-1991 Karate Bond Nederland. WUKO erkenning.

6e Dan 1-11-1998 Karate Bond Nederland.

 

1e Dan 15-6-1968 T. Kono Wado Kai off the all Japanese Karate Do Federation.

2e Dan 6-12-1973 Stijlgroep Wado Kai Nederland

4e Dan 4-4-1998 Wado Kai off the All Japanese Karate Do Organisations

  1. Suzuki.

5e Dan Wado Karate Nederland T.Kono

6e Dan Wado Karate  Nederland R. Zwartjes

7e Dan Nederlandse Federatie voor Krijgskunsten (Werkstuk goedgekeurd door R.Zwartjes).

 

Shihan titel 20-12-1990 Wado karate Nederland

 

Wado Karate Nederland, Wado Leraren diploma afgetekend door T. Kono 26-11-1989.

Werk in Organisaties.

Karate Bond Nederland

1983

Lid van de Nationale Kata commissie. In die hoedanigheid heb ik, alle Wado kata voor deze commissie op video vastgelegd. Voor het Nationale K.B.N. examen Kata jurylid.

Dan examinator van de K.B.N. van af 1980-2004

1998

Ontwikkelde Harm, als lid van de werkgroep standaardisatie Dan exameneisen in opdracht van de K.B.N een examen programma van 1et/m 5e Dan

 

Wado Karate Nederland  (landelijke stijlvereniging)

1983 t/m 1992

Vice Voorzitter van Wado Karate Nederland.

 

1992 t/m 2001:

Voorzitter technische commissie W.K.N.

 

2001:

Vice voorzitter W.K.N.

Onder de leiding van Harm Massee werd de W.K.N in 1983 opnieuw opgestart en werden er nieuwe statuten gedeponeerd, het huishoudelijk reglement en het Dan graduatie reglement vastgesteld.

 

Verder organiseerde ik binnen de W.K.N. vele jeugd en senioren toernooien. En in opdracht van de Federation of European Wado Kai verschillende Europese toernooien.

 

International Martial Art Federation

2006-2009

Technisch directeur Wado Ryu Karate

Voorzitter Hoger Dan College

 

Nederlandse Federatie voor Krijgskunsten

2009 Technisch directeur Wado Ryu Karate